1 op de 3 zwangere vrouwen gediscrimineerd

Een derde van alle zwangere vrouwen krijgt regelmatig kritiek op hun zwangerschap van een leidinggevende. Dit blijkt uit een peiling onder 750 moeders en zwangere vrouwen van het College voor de Rechten van de mens. Bij ruim een kwart gaat promotie niet door en 25% geeft aan dat een contractverlening niet doorgaat vanwege de zwangerschap.

Eerder werd al bekend gemaakt dat zo’n 65.000 vrouwen last hebben van zwangerschapsdiscriminatie. Gelukkig weten steeds meer vrouwen de weg te vinden om een klacht in te dienen. In 2012 werden 27 klachten afgehandeld, terwijl dit er in 2011 nog 17 waren. Ondanks dat het aantal oordelen voor deze vorm van discriminatie steeg met 60%, lijken de werkgevers nog weinig te willen veranderen. Zij ervaren een zwangerschap als lastig, omdat ze bijvoorbeeld een tijdelijke vervanger moeten zoeken.

Het melden van discriminatie

Ondanks dat discriminatie van zwangere vrouwen of jonge moeders nog steeds veel voorkomt, mag een werkgever iemand hierom niet benadelen. Voorbeelden van discriminatie zijn een contract die niet verlengd wordt terwijl de baan wel beschikbaar is, geen salarisverhoging door zwangerschap, niet terug kunnen keren in de eigen functie na de zwangerschap of verlofdagen als vakantiedagen moeten opnemen. Volgens Laurien Kosten van het College weten veel werkgevers niet dat het niet verlengen van een contract omdat iemand zwanger is niet mag, maar anderzijds zijn ook veel vrouwen niet bekend met zwangerschapsdiscriminatie.

work-discrimination

Het is belangrijk dat vrouwen zwangerschapsdiscriminatie melden. Niet iedere werkgever is zich er namelijk van bewust dat hij discrimineert. Als intern melden geen uitkomst biedt, extern bij een vakbond of een antidiscriminatiebureau of bij het College Gelijke Behandeling wellicht helpen. Een advocaat kan ook juridische ondersteuning bieden. Het gaat in dit geval dan om het verkrijgen van hulp bij juridische kwesties, oftewel rechtsbijstand. Er kan bij de rechter een schadevergoeding geëist worden op het moment dat blijkt dat er daadwerkelijk discriminatie heeft plaatsgevonden. De kosten van een advocaat kunnen gedekt worden door een rechtsbijstandverzekering. Vrouwen die de gang naar de rechter niet kunnen betalen, kunnen recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand om de advocaat te betalen.

Tags: