Eerste kwartaal 2013 minder aanvragen kinderopvangtoeslag

In het eerste kwartaal van 2013 is het gebruik van de kinderopvangtoeslag met 10 procent gedaald te opzichte van 2012. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de aangescherpte voorwaarden van de toeslag voor kinderopvang en door de oplopende werkloosheid. Met 7 procent daalde het aantal kinderen waarvoor de toeslag werd aangevraagd en het aantal gedeclareerde uren daalde met 3 procent. Het aantal instellingen in de dagopvang en buitenschoolse opvang blijft redelijk gelijk.

talen_engels_voor_kinderenOnder de gastouders is wel een daling te zien van 46.000 in oktober 2012 naar 44.000 in april 2013. Voor het jaar 2014 staan geen veranderingen met betrekking tot de kinderopvangtoeslag gepland. Dit betekent dat ouders niet meer gaan betalen, wanneer ze hetzelfde inkomen houden in 2014.

Tags: