Gastouders

foto-kind-met-kinderoppasOuders die beide werken en kinderen hebben, zijn vaak één of meerdere dagen allebei van huis voor het werk. Voor deze dagen moet voor de kinderen opvang geregeld worden. Een van de mogelijkheden is dan een gastouder. Dit is iemand die in zijn of haar eigen woning de opvang voor een beperkt aantal kinderen regelt. Het voordeel is de dat de kinderen in een huiselijke omgeving terecht komen en er is veel aandacht voor het kind door de kleinschaligheid. Een gastouder mag inclusief de eigen kinderen maximaal 6 kinderen opvangen in de leeftijd tot 13 jaar. Daarvan mogen maximaal 5 kinderen jonger dan 4 zijn, maximaal 4 jonger dan 2 en 2 kinderen mogen jongeren zijn dan 1 jaar. Voor de ouders van de kinderen is het voordeel dat er een duidelijk aanspreekpunt is, waardoor afspraken eenvoudig gemaakt en nageleefd worden. Vaak is er ook veel flexibiliteit in het wegbrengen en ophalen van de kinderen. Het nadeel is dat ouders zelf voor opvang moeten zorgen op het moment dat de gastouder ziek is.

Wettelijke eisen

Niet iedereen kan zich zomaar voordoen als gastouder. Allereerst moeten zij ook voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Een diploma of certificaat goed gastouderschap of een ervaringscertificaat zijn verplicht naast een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Zowel de gastouder als zijn of haar huisgenoten moet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overhandigen. De gastouder mag in zijn eigen woning opvang aanbieden of bij de ouders thuis. Er moet een slaapruimte zijn voor kinderen jonger dan 1,5 jaar. Er mag niet gerookt worden in de woning en er moeten voldoende speelmogelijkheden zijn. Als de gastouder voldoet aan alle eisen, hebben de ouders  ook recht op kinderopvangtoeslag. De gastouder moet dan ingeschreven staan bij een geregistreerd gastouderbureau. Om fraude met de toeslagen te voorkomen, gaat de betaling altijd via het gastouderbureau.

Bemiddeling

Het is belangrijk dat er een klik is tussen het kind en de gastouder, maar ook de ouders moeten er een goed gevoel bij hebben. Via een gastouderbemiddelingsbureau kunnen ouders in contact worden gebracht met een gastouder. Een gezin kan ook zelf iemand op het oog hebben die bij een gastouderbureau is aangesloten of zich daarbij wil aansluiten.