Jonge moeders

Mother's love

Al voor de zwangerschap besluiten de meeste aanstaande moeders of ze hun baan na de bevalling volledig, gedeeltelijk of helemaal niet meer oppakken. In Nederland is het zo geregeld dat de moeder na de zwangerschapsverlof van 16 weken, ook ouderschapsverlof kan opnemen. In deze periode van maximaal 13 weken betaalt de werkgever geen uren uit, tenzij anders is afgesproken.

Kinderopvang

In gezinnen waarbij de moeder besluit één of meerdere dagen te werken, zal er opvang geregeld moeten worden. Als kinderen eenmaal naar school gaan is dit vaak eenvoudiger te regelen en is buitenschoolse opvang vaak voldoende. Voor jonge kinderen t/m 3 jaar moet er de hele dag opvang geregeld worden. Een optie is dat de vader minder gaat werken, zodat de opvang onderling geregeld kan worden. Soms kunnen en willen grootouders ook inspringen voor één of twee dagen in de week. Als dit niet lukt of het is niet voldoende zal er extern opvang geregeld moeten worden. Dit kan bij de kinderopvang in de buurt of via gastouders.

Arbeidsparticipatie

Van 2006 tot 2012 was er een stijging van het aantal jonge moeders dat weer aan het werk ging van 63,3 procent naar 71,5 procent. In het eerste kwartaal van 2013 was voor het eerst een daling op te merken van 1,1 procent. De grootste arbeidsparticipatiedaling is te zien bij alleenstaande moeders. In 2012 werkte nog 63 procent, in het eerste kwartaal van 2013 daalde dat naar 60,9 procent. Het aantal moeders met kinderen tussen de 0 en 3 jaar die minder dan 23 uur werken steeg wel licht met 1 procent naar 34,8 procent.

Combineren

Ondanks de lichte daling dit jaar, heeft het overgrote gedeelte van de moeders een betaalde baan. Voor veel jonge gezinnen is de combinatie werken en opvoeden een zware taak, maar uit onderzoek blijkt dat tweeverdieners hun dubbele taak als een verrijking zien. Dit komt doordat de meerdere rollen zowel de vaders als de moeder voldoening geven. Bij vrouwen helpt het als ze mannelijke eigenschappen, zoals zelfvertrouwen, bezitten. Dit zorgt ervoor dat ze minder stress ervaren.

Knelpunten

Valt het combineren toch tegen, dan is het belangrijk om de knelpunten in kaart te brengen. Is het ’s ochtends altijd stress om op tijd op het werk te verschijnen? Neem dan langer de tijd voor het ochtendritueel en de kinderen aankleden bijvoorbeeld.  Leg de lat niet te hoog voor jezelf, je kunt nu eenmaal niet altijd en overal maximaal presteren.